Particulier Onderzoeker (praktijk)

Doel van de opleiding;

Je bent in het bezit van een erkend diploma Particulier Onderzoeker of BOA (HTV) en je wilt je theoretische kennis aanvullen met veel praktijkervaringen. 
Er wordt tijdens deze opleiding gekeken naar de praktijk en technieken van opsporing. Zowel de mogelijkheden als de risico's worden bekeken.
 
In de opsporing worden steeds vaker particuliere instanties om hulp gevraagd. Het is dan ook van groot belang dat de samenwerking tussen de private en particuliere sector op niveau is. Deze opleiding zorgt er voor dat de kwaliteit van opsporing in onze sector naar een hoger niveau wordt gebracht.
 

Aanmeldingsprocedure;

Dutch Security Opleidingen bv is een particulier beroepsopleider gericht op het volwassenenonderwijs (18 jaar en ouder). 
Kandidaten die zich willen aanmelden voor de opleiding Techniek en Opsporing(praktijkopleiding Particulier Onderzoeker), moeten in het bezit zijn van het diploma Particulier Onderzoeker of BOA of HTV.
 
Een VOG aanvraag zal onderdeel zijn van de aanmeldingsprocedure.
 
 
 

Inhoud van de opleiding; 

De opleiding Praktijkopleiding Techniek en Opsporing bestaat uit 2 modules. De kandidaat kan kiezen om 1 module te volgen of beide modules. Iedere module bestaat uit een aantal lesblokken. Alle lesblokken zijn praktijkgericht en vullen elkaar naadloos aan. Aan de hand van een realistische casus, worden de lesonderdelen gedoceerd door zeer deskundige docenten die hun ervaring en expertise hebben opgedaan bij zowel overheidsinstanties als in de particuliere sector. 
 
Module 1; ( 14 dagdelen) 
 
  • Gesprekstechnieken
2 dagdelen
  • Onderzoek open bronnen
4 dagdelen
  • Observatietechnieken
6 dagdelen
  • Plaatsen technische hulpmiddelen
2 dagdelen
 
 
Module 2; (14 dagdelen) 
 
  • Kennis forensische opsporing
4 dagdelen
  • Verhoortechnieken
4 dagdelen
  • Kennis verdovende middelen
4 dagdelen
  • Terrorisme en explosieven
2 dagdelen
 
 
In deze opleiding vindt er een realistisch onderzoek plaats. Dat kan betekenen dat een lesonderdeel 2 tot 3 dagdelen per dag bevatten. Een module wordt gepland in een periode van 3 weken. Wanneer je beide modules volgt, betekend dit dat in een periode van 6 weken de opleiding plaatsvindt. 
 
Iedere lesmodule wordt verwerkt in je eigen 'plan van aanpak' en iedere lesmodule wordt afgesloten met een beoordeling. Aan de hand van deze beoordeling kun je precies zien waar je sterke en minder sterke punten liggen. Wanneer je gegevens hebt gemist, dan krijg je na de beoordeling de benodigde aanvullende informatie aangereikt. Deze kan worden verwerkt in jouw plan van aanpak en worden gebruikt bij het volgende lesonderdeel.
 

Gesprekstechnieken; 

Bij deze eerst lesmodule start de casus. Met de verkregen informatie ga je verder in het onderzoek. De docenten gaan er vanuit dat je beschikt over de theoretische kennis die je nodig hebt om een onderzoek te kunnen starten. 
In de deze module wordt er gekeken naar gesprekshouding, hoe stel je de juiste vragen, hoe krijg je meer en vooral de juiste informatie los enz.
 

Onderzoek open bronnen;

Met de verkregen informatie uit de eerste lesmodule moet er een onderzoek gestart worden. Deze eerste fase gebeurt aan de hand van opsporing open bronnen. Experts in dit vakgebied geven inzicht in de verschillende mogelijkheden van internet. Wat kun je meer doen dan het bezoeken van de diverse Social media sites. 
Aan de hand van de verkregen informatie tijdens deze lesmodule, gaat jouw onderzoek verder in het volgend lesonderdeel. Bij het afronden van deze lesmodule krijg je een beoordeling op de verschillende lesonderdelen. Voordat de volgende lesmodule van start gaat, krijg je, wanneer van toepassing, de aanvullende informatie die nodig is om de volgende lesmodule goed te kunnen volgen.
 

Observatietechnieken

Met de informatie die is verkregen tijdens de gesprekstechnieken en de onderzoek open bronnen, ga je op pad met de docenten om te observeren. Hoe kun je observeren zonder dat je opvalt. Wat zijn je risico's, welke manieren van observeren zijn er enz. tijdens de observatietechnieken wordt er gebruik gemaakt van diverse vervoersmethodes. Dit kan zijn,te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om geen gebruik te maken van motorvoertuigen. Ook voor deze module geldt dat aan het einde van de lesmodule een beoordeling plaatsvindt. Tevens krijgt de kandidaat de informatie mee die nodig is voor de volgende lesmodule. 
 

Plaatsen technische hulpmiddelen:

Om een beter zicht te krijgen op de persoon waar het onderzoek op is gericht, wordt er vaak gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen moeten op een zorgvuldige wijze worden gebruikt en toegepast. Tijdens deze lesmodule wordt gekeken naar de mogelijkheden maar zeker ook naar het afbreukrisico van het verkeerd gebruiken van de hulpmiddelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de resultaten te gebruiken bij eventuele rechtszaken. Wanneer je als onderzoeker gegevens wilt overdragen aan de publieke sector, moeten deze aan eisen voldoen. 
Na afronding van dit lesonderdeel is de eerste module afgerond. Je hebt een plan van aanpak tot en met het plaatsen van de technische hulpmiddelen. Alle beoordelingen per module, geven recht op een certificaat van deelname. Wanneer beide modules worden afgerond, krijgt de kandidaat een instituut diploma. 
Kandidaten die doorgaan met module 2 krijgen de aanvullende informatie die nodig zijn voor het volgende onderdeel.
 

Kennis forensische opsporing:

Met de verkregen informatie uit de eerste module gaan we op zoek naar bewijsmateriaal. Er wordt gekeken naar een plaats delict, naar het veilig stellen van sporen, het vinden van sporen en het overdragen van sporen en bewijsmateriaal aan overheidsinstanties. Deze training wordt gegeven door een expert op het gebied van forensisch onderzoek. De kandidaten zullen zelf ook aan de slag gaan met 'het poederen' en zoeken naar sporen. 
Aan het einde van dit lesonderdeel krijgen de kandidaten een beoordeling. Eventueel ontbrekende gegevens worden na de beoordeling meegegeven aan de kandidaat om zijn onderzoek in het volgende lesonderdeel te vervolgen.
 

Kennis verdovende middelen:

Steeds meer krijgen we te maken met verdovende middelen. Een aantal soorten van verdovende middelen kennen we wellicht, maar hoe zit het met de trends, met nieuwe manieren om drugs te gebruiken en/of te verstoppen. Experts nemen de kandidaten mee in de wereld van verdovende middelen en laten de kandidaten zien wat er zoal op de markt is. Na het afronden van dit onderdeel zullen de kandidaten meer kennis hebben van de werkwijze van diverse soorten drugs, en zijn zij in staat om signalen van drugsgebruik eerder te herkennen.
 

Terrorisme en explosieven:

Vooral de betekenis van terrorisme komt aan bod. Hoe herkennen we een terrorist, wat is een terrorist en wat zijn de risico's als het gaat om terrorisme. Terrorisme gaat vaak gepaard met explosieven. Hoe herkennen we explosieven, waar bestaat een explosief uit, welke soorten explosieven hebben we enz. Dit lesonderdeel geeft vooral achtergrondinformatie en geeft de kandidaat diverse handvatten om op de juiste manier met verdachte pakketten om te gaan. Ook hier is het van belang om op een goede manier om te gaan met de verkregen informatie om deze op de juiste manier over te kunnen dragen aan overheidsinstanties. 
Na het afronden van de laatste module krijgt de kandidaat een instituutdiploma uitgereikt. Als bijlage zit daar een overzicht met alle beoordelingen per lesmodule bij.
 

Duur van de opleiding:

Beide modules duren 14 dagdelen. De dagdelen worden per module verdeeld over 3 weken. Het kan zijn dat er één dagdeel per dag plaatsvindt en het kan zijn dat er 3 dagdelen op 1 dag plaatsvinden. Binnen 3 weken wordt een module afgerond. Wanneer de kandidaat beide modules volgt, dan worden beide modules binnen 6 weken afgrond.
 

Studiebelasting:

De opleiding is grotendeels praktijkgericht en zal ook grotendeels in de praktijk plaatsvinden. Wel is het van belang dat de kandidaat zijn theoretische kennis op niveau heeft. Bij een aantal lesonderdelen is er geen tijd of mogelijkheid om het plan van aanpak aan te passen. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij het plan van aanpak thuis up to date maken en houden, zodat ze met een juiste en complete versie door kunnen naar de volgende module.
 

Toelating en vrijstellingen:

Kandidaten moeten in het bezit zijn van diploma Particulier Onderzoeker, HTV of BOA, alvorens zij de opleiding in kunnen. Voor alle kandidaten wordt een VOG aangevraagd bij Dienst Justis. Het VOG moet overhandigd worden voor aanvang van de opleiding. 
 
 

Kosten opleiding; 

De Kosten voor deze opleiding zijn per module;
 
Module 1 
€ 1975,00 excl. BTW, inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een maaltijd wanneer er 2 dagdelen op 1 dag plaatsvindt.
 
Module 2 
€ 1375,00 excl. BTW, inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een maaltijd wanneer er 2 dagdelen op 1 dag plaatsvindt.
Contactgegevens
Contactformulier