DS- Beveiliging is u graag van dienst bij de beveiliging van uw terrein, uw gebouw of alle mogelijke andere eigendommen die u wilt beschermen.

Door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden worden, alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt tijdens deze ronden gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen aangepakt worden.

Wij verzorgen voor u de open- en sluitrondes, frequente controlerondes en het ontvangen van alarmeringen en de opvolging hiervan. Indien gewenst, nemen wij de receptiediensten van u over, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Beveiliging is een mensenvak. Wij selecteren onze beveiligers uiterst nauwkeurig en vanzelfsprekend zijn al onze beveiligers gecertificeerd en adequaat gescreend.

Contactgegevens
Contactformulier